Ukázky použití

Pro běžného uživatele jsou nejznámější:

  • Výpočetní sítě (FOLDING@HOME, SETI, Boinc)
  • Software (online aplikace Google Apps nebo Microsoft Online Services)
  • Web (především tzv. „Web 2.0“)

Další známé služby:

  • EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud)
  • Sun Grid od Sun Microsystems
  • Google App Engine
  • Amazon Simple Queue Service
  • Amazon Mechanical Turk
  • 3Tera
  • Akamai Technologies

Amazon Web Services

AWS jsou různé webové služby společnosti Amazon založené na technologii Cloud Computing. Nejznámějšími službami jsou pravděpodobně Amazon EC2 a Amazon S3. Amazon EC2 půjčuje klientům výpočetní výkon Cloudu, aby jej mohli použít na své vlastní aplikace. Amazonu se hradí částky za využitý výkon a za přenos souborů. Amazon S3 funguje podobně, ale namísto výpočetního času propůjčuje klientům úložiště. Mezi nejznámější klienty patří různé webové aplikace pro sdílení obrázků či služby Twitter nebo SlideShare.