Cloud Computing

Co to je Cloud computing?

Cloud computing je jedno z velmi oblíbených marketingových spojení v IT průmyslu. Cloud computing je sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě. Právě tento princip dal systému název, v diagramu se podobá mraku (anglicky Cloud).

 

Kdo je má zájem o Cloud computing?

Do Cloud computing je začleněno mnohem firem. Mezi nejaktivnější firmy patří Google, Microsoft, Dell či Amazon. Každá firma v mnoha případech pracuje na jiné podobě a jiném výsledném použití. Může jít například o Web 2.0, World Community Grid nebo online operační systém.

Proč Cloud?

  • Protože v diagramu se systém podobá mraku.
  • Uživatel má menší možnost ovlivnit systém.